top of page

Renovatie: theorie en praktijk

De Architect, Rick Wessels

14 juni 2012

In een bijdrage aan het juninummer van De Architect over renovatie en herbestemming benoemt Rick Wessels de theoretische kaders van renovatie en verkent hij drie recente projecten. Met de stagnatie in de nieuwbouw verschuift de aandacht naar de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Die kent velen vormen en gedaanten. Het maakt renovatie tot een interessante architectonische opgave, waarin de verhouding tussen bestaande en nieuwe elementen elke keer opnieuw geformuleerd kan worden. Rick nam ook deel aan het rondetafelgesprek, dat De Architect in april over het thema organiseerde.

 

download publicatie

bottom of page