top of page

BIM en renovatie

Het ontwerp- en bouwproces raakt steeds verder gefragmenteerd. Voor elk denkbaar specialisme zit tegenwoordig een adviseur aan tafel. Hoe laat je die goed samenwerken en hoe zorg je ervoor dat de projectinformatie steeds actueel en voor iedereen beschikbaar is? Het antwoord is: bimmen. Dat staat voor een werkmethodiek waarbij in één 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt. Dit model bevat alle gegevens voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een gebouw. Bimmen is dus veel meer dan 3D ontwerpen en tekenen. We hebben het ook niet meer over tekenaars, maar over modelleurs.

 

De voordelen van bimmen zijn evident: door een betere samenwerking en communicatie worden doorlooptijden verkort en faalkosten verlaagd. Bovendien kan onderhoud in de beheerfase eenvoudig aan het model worden gekoppeld. Maar bimmen lost in zichzelf het integratievraagstuk niet op, een vraagstuk dat met de toename van het aantal partijen aan tafel alleen maar groter is geworden. Wie zorgt

BIM architect

ervoor dat de inbreng van al die partijen tot een begrijpelijk en samenhangend ontwerp leidt? In de bim-methodiek doe je dat met zijn allen. Op gezette tijden komen alle adviseurs bijeen, worden knelpunten benoemd en oplossingen besproken die real time in het model worden verwerkt.

 

Het is een vorm van design by committee waarbij ieders inbreng van evenveel waarde is. Wij vinden dat we ons als architect in deze constellatie niet kunnen beperken tot de rol van 'esthetisch deskundige'. We moeten het hele veld overzien en op grond van inhoudelijk argumenten bijdragen aan een integraal goed plan. Alleen dan zijn we van extra waarde voor het gehele team. Het is een kwestie van verder kijken dan het ontwerp.

BIM architect

Wij hebben ervaring opgedaan met deze manier van werken in de renovatie van Stanleylaan II, voor woningcorporatie Bo-Ex. Juist omdat het om een herhalingsproject ging, is de ontwerpcomponent ondergeschikt en konden we ons volledig richten op de werkmethodiek en de wijze waarop alle informatie in het bouwkundige aspectmodel moest worden ondergebracht. Het was een intensief leerproces waardoor we nu in staat zijn om elke opgave bimmend uit te werken.

​Meer weten over BIM in de praktijk?

bottom of page