top of page

Projecten

Nieuwbouw

Onze ontwerpen gaan uit van het alledaagse. Voortbouwend op bekende typologieën, compositorische codes en tektonische principes, pretenderen zij niet meer te zijn dan de achtergrond van het dagelijkse leven in de bestaande stad. De architectuur beantwoordt de ruimtelijke context op vanzelfsprekende wijze en biedt ruimte voor toe-eigening en aanpassing door de gebruikers. Materialen zijn duurzaam en verweren mooi. De natuurlijke kleur van de materialen domineert het kleurgebruik. Het geheel is van een ingetogen chique: het net lijkt alsof onze gebouwen er altijd al hebben gestaan.

Renovatie

Een gebouw wordt per definitie nooit volledig gerenoveerd. De Britse architecten Sergison en Bates schijven in een Architecture of Tolerance : ‘De waarneming van de gebouwde omgeving gedurende de tijd wijst uit dat verandering over het algemeen plaats vindt in een langzaam proces van toevoeging, laag op laag, eerder dan door vervanging en vernieuwing. Het modernistische ideaal van nieuwheid gaat voorbij aan deze realiteit en verbindt zich zo niet met de culturele en sociologische ervaringen’. Het proces van gestage verandering, waarbij nieuwe beeldlagen op oudere beeldlagen worden gelegd, bepaalt onze benadering van elke renovatieopgave.

 

 

Onderzoek

Ons werkveld is constant in beweging. Nieuwe opgaven en werkwijzen dienen zich aan, oude verdwijnen en dat in een steeds hoger tempo. Het is niet voldoende om op afstand de ontwikkelingen te volgen, actief investeren in kennisontwikkeling is voorwaarde om als bureau actueel te blijven. Maar er zijn zoveel kennisvelden en thema's, als bureau kun je niet alles, je moet je beperken. Bij biq richten we ons op thema's die ons na aan het hart liggen: de samenwerking in de bouwkolom, de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het werken met BIM als integrale ontwerp- en werkmethodiek.

 

 

bottom of page