top of page

Privacy statement

PRIVACYBELEID biq architecten bv

 

U stelt vertrouwen in ons en onze dienstverlening. Dat stellen wij op prijs. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om uw privacy te beschermen en zorgvuldig om te gaan met de gegevens die wij van u in het kader van onze dienstverlening hebben ontvangen en/of verzameld. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe we die beschermen.

 

Doelgroepen

biq architecten verzamelt en verwerkt gegevens van

  1. vertegenwoordigers van zakelijke opdrachtgevers

  2. vertegenwoordigers van verenigingen van eigenaren

  3. particuliere woningeigenaren

  4. sollicitanten

  5. werknemers

 

Gegevens

Per doelgroep verzamelt en verwerkt biq architecten de volgende gegevens.

 

  1. vertegenwoordigers van zakelijke opdrachtgevers

. voor- en achternaam

. functie

. zakelijk (post)adres (straatnaam, postcode, woonplaats)

. zakelijke telefoonnummers (vast en mobiel)

. zakelijk email-adres

. zakelijke website

 

  1. vertegenwoordigers van verenigingen van eigenaren

. voor- en achternaam

. functie

. woonadres adres (straatnaam, postcode, woonplaats)

. telefoonnummers (vast en mobiel)

. email-adres

. complexgegevens

. collectief energieverbruik

aangevuld met gegevens vanuit www.energielabelatlas.nl en www.zonatlas.nl.

 

  1. particuliere woningeigenaren

. voor- en achternaam

. woonadres (straatnaam, postcode, woonplaats)

. telefoonnummers (vast en mobiel)

. email-adres

. woninggegevens

. energieverbruik

. samenstelling huishouden

. review resultaat

aangevuld met gegevens vanuit www.energielabelatlas.nl en www.zonatlas.nl.

 

 

  1. sollicitanten

. voor- en achternaam

. woonadres (straatnaam, postcode, woonplaats)

. telefoonnummers (vast en mobiel)

. email-adres

. curriculum vitae

 

  1. werknemers

. voor- en achternaam

. woonadres (straatnaam, postcode, woonplaats)

. telefoonnummers (vast en mobiel)

. email-adres

. curriculum vitae

. arbeidsovereenkomst

. salaris

 

Doeleinden

biq architecten verzamelt en verwerkt gegevens voor de uitvoering van zijn diensten en (financiële) transacties. Persoonsgegevens worden gebruikt om contact te kunnen onderhouden met betrokken vertegenwoordigers en privépersonen, dan wel omdat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Opslagduur

biq architecten werkt op projectbasis en bewaart gegevens van privépersonen niet langer dan 18 maanden na de einddatum van het betreffende project. Gegevens van vertegenwoordigers van zakelijke opdrachtgevers en verenigingen van eigenaren worden in verband met onze beroepsaansprakelijkheid tot 6 jaar na de einddatum van het betreffende project bewaard. Gegevens van werknemers worden bewaard voor de duur van de arbeidsovereenkomst, die van afgewezen sollicitanten tot 12 maanden na afwijzing.

 

Derden

biq architecten verstrekt gegevens aan derden als dit vanuit de betreffende opdracht vereist is.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit wettelijk verplicht is, dan wel vanuit de betreffende overeenkomst vereist is. In alle andere gevallen verstrekt biq architecten persoonsgegevens alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende privépersoon aan derden.

 

biq architecten heeft een samenwerkingsverband met groenoverleven.nu, een adviesbureau voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Gegevens worden uitsluitend gedeeld met eigen werknemers en gedetacheerde medewerkers van groenoverleven.nu die betrokken zijn bij het betreffende project. groenoverleven.nu heeft hetzelfde privacy-beleid als biq architecten en is wettelijk verplicht zich daaraan te houden.

 

Beveiliging

biq architecten neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Alleen de bij een project betrokken werknemers en gedetacheerde medewerkers van groenoverleven.nu zijn bevoegd om bestanden met de hiervoor omschreven gegevens in te zien en te bewerken. Alle bestanden staan opgeslagen op een eigen beveiligde server.

 

Cookies

biq architecten maakt gebruik van functionele en analytische cookies voor het goed functioneren en het vergroten van het gebruiksgemak van de eigen website. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren óf om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet goed werken als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Inzien en verwijderen

Wij bieden alle bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 10 werkdagen gevolg geven op uw verzoek.

 

Vragen en feedback

biq architecten respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij controleren dan ook regelmatig of we aan ons privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als u vragen heeft over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page