top of page

Tuinenhoven 6 laag

Rotterdam IJsselmonde

Opdracht:

Woonbron, Rotterdam

Uitvoering:

VORM Transformatie en Renovatie, Papendrecht

Prefab gevelelementen:

Rc-panels, Lemelerveld

 

Medewerkers:

Marcel Berghout, Paul Voorn, Rick Wessels

 

Fotografie:

Marcel Berghout

2016-2020

 

terug naar renovatie

Tuinenhoven is een van samenstellende delen van de wijk Groenenhagen-Tuinenhoven in het stadsdeel IJsselmonde in Rotterdam.

De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit middelhoge galerijflats (6 hoog) en eengezinswoningen (6 laag) met platte daken in een open stempelverkaveling. Tuinenhoven 6 laag bestaat op zijn beurt uit rijtjes van uiteenlopende lengten in verschillende stempels, gelegen aan doorgaande straten of parkeerhoven. Het complex telt 373 woningen, waarvan een kwart in eigendom van de bewoners.

Woonbron wilde de woningen energetisch verbeteren en de onderhoudskosten in de toekomst beperken. De slechte staat van onderhoud noopte tot vervanging van kozijnen en gevelmetselwerk. Het gespikkelde bezit met 94 eigenaar-bewoners vormde daarbij een complicerende factor. Op een woning na deden zij niet mee aan de renovatie.

Het ontwerp van de nieuwe prefab gevels blijft dicht bij de bestaande verschijning. Kenmerkende elementen als boeiboorden, metselwerk,  gevelopeningen en gevelbanden blijven gehandhaafd of komen in bewerkte vorm terug. De verschijning is op bescheiden schaal gemoderniseerd. Dit komt onder meer tot uitdrukking in kozijnindelingen en kleurstelling. Door het boeiboord te handhaven blijft het rijtje als kleinste architectonische eenheid herkenbaar, ook al doen eigenaar-bewoners niet mee.

 

De nieuwe gevels zijn met verschillende kleuren minerale steenstrips afgewerkt, waarbij het contrast tussen plint en bovenliggend deel subtiel is versterkt. Door de kleuren van beide te wisselen zijn verschillen in situering benadrukt: rijtjes aan doorgaande wegen hebben een donkere gevel (met roodbruine steen) en een lichte plint (met paars-grijze steen) gekregen. In de hoven keert dit schema om. De kleuren van de voordeuren gaan hier terloops in mee. Kozijnen en overige draaiende delen zijn wit, ventilatieroosters midden grijs.

 

 

Meer informatie over Tuinenhoven opvragen

 

 

bottom of page