top of page

Schiemond

Rotterdam Delfshaven

Opdracht:

Woonbron, Rotterdam

Constructeur:

Pieters, Delft

Aannemers:

Bontenbal, Reeuwijk; Pepping, Kaatsheuvel; Van Omme & De Groot, Rotterdam

 

Medewerkers:

Theo van de Beek, Marcel Berghout, Hans van der Heijden, Angela Schoen, Paul Voorn, Rick Wessels, Manora van Wijck

 

Fotografie:

Marcel van der Burg

1997-2014

 

terug naar renovatie

Schiemond ligt direct aan de Nieuwe Maas ter hoogte van historisch Delfshaven. Het is een voormalig havengebied waar in de jaren 80 grootschalige sociale huurcomplexen zijn gerealiseerd als overloop voor de stadsvernieuwing van Delfshaven en het aangrenzende Bospolder-Tussendijken. De wijk telt ruim 1400 woningen.

 

Het ontwerp beantwoordt een aantal tekortkomingen waar Schiemond vanaf de oplevering

mee te kampen heeft. Dit gebeurt doelgericht. De interventies zijn zowel bescheiden als brutaal van aard.

 

In de wooncomplexen lopen verschillende ontsluitingstypen door elkaar heen. De relatie tussen portiek, woning en berging is op diverse plaatsen niet eenduidig. Het maakt een goed beheer van de gemeenschappelijke ruimten onmogelijk. De ontwarring van deze knopen is in het ontwerp met chirurgische precisie behandeld.

 

De bescheiden, op onderdelen gerichte ontwerpbenadering is bij de bebouwing langs de Pelgrimstaat losgelaten. De representatie naar de nieuwe Parklane maakt een stedenbouwkundige interventie noodzakelijk. De poorten tussen de verschillende complexen zijn worden gesloopt. Zo ontstaan aparte bouwblokken. Het versterkt de relatie tussen stad en rivier en haalt Schiemond uit zijn isolement. De Pelgrimstoren, die de bebouwing langs de Pelgrimsstraat beëindigt, komt vrij te staan. Met een volledige gevelrenovatie is de toren met zijn prominente ligging op tal van zichtlijnen tot baken van de wijkvernieuwing getransformeerd. Door verschillen in uitwerking krijgen de portieken een sterkere articulatie. Voor de woningen op de eerste woonlaag wordt een verhoogde stoep aangelegd. Een nieuwe keerwand voorziet de bouwblokken van een plint en zorgt voor overzicht en continuïteit in de aansluiting met het maaiveld.

 

De renovatie van Schiemond is een amalgaam van interventies. Het is acupunctuur in de stedelijke vernieuwing.

 

Meer informatie over Schiemond opvragen

bottom of page