top of page

Queeckhovenplein

Utrecht Zuilen

Opdracht:

Mitros, Utrecht

Uitvoering:

VORM Transformatie en Renovatie, Papendrecht

 

Medewerkers:

Marcel Berghout, Paul Voorn, Rick Wessels

 

Fotografie:

Theo Scholten, driejuni, Doorn

2020

 

terug naar renovatie

Het Queeckhovenplein in de Utrechtse wijk Zuilen is grotendeels geherstructureerd. Portiekflats en duplexwoningen zijn vervangen door eengezinswoningen. De stedenbouwkundige structuur is daarbij enigszins aangepast. Vijf blokjes met winkels en eengezinswoningen wisten de sloopkogel te ontwijken. Drie blokjes met eengezinswoningen zijn nu gerenoveerd.

 

De woningen zijn eind jaren ’50 gebouwd en eind jaren ’70 al eerder gerenoveerd. Daarbij zijn de houten kozijnen vervangen door donkerbruin gemoffelde aluminium puien met witte ramen en roodbruine of geelgroene borstweringen. De oorspronkelijke indeling is deels verloren gegaan. De getimmerde goot is later nog een keer vervangen door een zinken goot op beugels, de balkonhekken door blank geanodiseerde aluminium spijlenhekken.

 

De architectonische inzet van het ontwerp is tweeledig: enerzijds worden de blokjes als relicten van de oorspronkelijke bebouwing manifest gemaakt, anderzijds wordt aansluiting gezocht bij de nieuwe bebouwing.

 

De aluminium puien zijn vervangen door kunststof puien met afschuinde profilering. De oorspronkelijke indeling met haar maatrelaties en subtiele spel met horizontale en verticale lijnen is in ere hersteld. Kozijnen en ramen zijn wit, de kleur van de borstweringen is afgeleid van de aangrenzende nieuwbouw, de houten voordeur is geschilderd in een donkerder variant daarvan. Ventilatieroosters zijn deels in de kozijnen, deels als muurrooster in de gemetselde gevelvlakken ondergebracht. De bakgoot is compleet met gootbeugels vernieuwd in wit gemoffeld aluminium.

 

Eigenlijk is er geen sprake van een renovatie, meer van een ontrenovatie die voorheen gemaakte ‘vergissingen’ zo veel mogelijk ongedaan maakt.

 

 

Meer informatie over Tuinenhoven opvragen

 

 

bottom of page