top of page

Prinsenwiek

Rotterdam Ommoord

Opdracht:

Humanitas, Rotterdam

Constructeur:

Pieters Bouwtechniek Delft

Aannemer:

ERA, Zoetermeer

 

Medewerkers:

Sabastian van Damme, Hans van der Heijden, Angela Schoen, Rick Wessels, Manora van Wijck

 

Fotografie:

Marcel Berghout

 

2000-2004

 

terug naar renovatie

Een toren met 236 bejaardenwoningen wordt voorzien van een 3e lift en een bekleding van de kopgevels. De betonnen borstweringen worden vervangen door stalen hekwerken. Alle toevoegde componenten hebben 2 versies, elk in een zwarte en een rode kleur. Alle bestaande puien, plafonds
e.d. zijn monochroom geschilderd in een terughoudende beige tint.


In de hekwerken is een kleurverschil gemaakt tussen de lagere en de hogere verdiepingen. Hiermee neemt de toren de schaal van de omliggende gebouwen en bomen over.

 

De kopgevels van de woningen worden bekleed met isolerende sandwichelementen. Het vezelbeton van deze elementen is rood en wordt gepolijst uitgevoerd. De nieuwe lift wordt naast de bestaande schacht gebouwd. Het geheel wordt afgewerkt met zwarte betonplaten met een ruwe textuur.


In beide bekledingen komen kleurschakeringen voor. De patronen verschillen, maar zijn beide gebaseerd op het ritme van de verdiepingsvloeren. De rode panelen suggereren verlopende kleurbanen van 2 verdiepingen hoog. De zwarte gevelvlakken zijn onregelmatiger. Het zijn motieven die aan de textielkunst ontleend zouden kunnen zijn.


Van afstand overheerst de rode kleur het beeld. De kleur zwart komt vooral rondom de entreepartij en op de lagere verdiepingen. Door al deze bewerkingen worden nieuwe maten geïntroduceerd, die zich bewegen tussen de totaalmaat van de toren en de afzonderlijke woning.

 

Meer informatie over de Prinsenwiek opvragen

bottom of page