top of page

>>FlexForward

In samenwerking met:

Compact Concepts, Garritzmann Architecten, Giesbers Rotterdam

 

Medewerkers:

Marcel Berghout, Rick Wessels

 

 

2015

 

terug naar onderzoek

>> Flexforward is een samenwerkingsverband van bouwprofessionals met hart voor de bestaande gebouwenvoorraad. De langdurige leegstand van kantoren, zoals we die in Nederland kennen, heeft een sterk negatieve invloed op gebouw en omgeving. Wij willen daar graag iets aan doen. Maar voor een rendabele exploitatie van enkelvoudige bestemmingen zijn veel kantoren eenvoudigweg te groot, waardoor de leegstand voortduurt. De oplossing zit voor ons in flexibiliteit en meervoudige bestemming . Ons FlexConcept voorziet in de flexibele huisvesting van uiteenlopende doelgroepen binnen een gebouw. Daarmee worden de afzetmogelijkheden vergroot, de exploitatie- en leegstandsrisico’s verkleind. Het resultaat is een duurzaam hogere opbrengst per m² VVO.

 

Centraal in FlexConcept staat het gebruik van flexibel meubilair en een industrieel vervaardigde, aanpasbare sanitaire voorziening, beide afgestemd op het gebruik door specifiek te benoemen doelgroepen. Of het nu gaat om kantoorruimte voor kleine bedrijven, tijdelijke huisvesting voor expats of studenten, zorgeenheden voor care of cure, ons FlexConcept biedt aan alle onderdak.

 

Onze samenwerking stelt ons in staat gebouweigenaren en -beheerders een groot aantal werkzaamheden tijdens het transformatieproces uit handen te nemen. Van aankoop tot ontwerp,van realisatie tot beheer, FlexForward heeft alle competenties in huis voor een integrale benadering van de opgave . Onze ambitie gaat namelijk verder dan de transformatie zelf: wij willen blijvend bijdragen aan een nieuw, duurzaam gebruik van leegstaande kantoren.

 

Meer informatie over Flexforward opvragen

bottom of page