top of page

Pretoriusstraat

Den Haag

Opdracht:

Staedion, Den Haag

Samenwerking:

constructie-adviesbureau S3

Cauberg Huygen

Aannemer:

Hillen & Roosen

 

 

Medewerkers:

Rick Wessels, Pieter Soetaert, Manora van Wijck

 

Fotografie:
biq architecten

 

2018-2023

 

terug naar nieuwbouw

Aan de Pretoriusstraat en aan de Smitstraat in Den Haag hebben wij twee woningblokken met binnenterrein ontworpen voor woningbouwvereniging Staedion. Het betreft twee locaties, die als samenhangend geheel met de kop van het bouwblok zijn vormgegeven in roodbruin metselwerk met hoge, staande ramen in een regelmatig patroon. De metselwerkornamentiek boven de kozijnen is vertaald naar prefab betonnen elementen met cannelures, in een licht beige kleur. De portiekentrees zijn binnen het gevelraster terloops vormgegeven: de toegangskozijnen zijn breder en hoger en de bovenliggende prefab-elementen zijn doorgezet tot aan de prefab betonnen gevelband met daarin de suggestie van een sluitsteen. De gevel wordt beëindigd met een overstekende, prefab betonnen muurafdekker waaronder de gesuggereerde sluitsteen boven de portiekentrees wordt herhaald.

 

Op het binnenterrein worden de bergingen geclusterd in een bergingengebouw met groen dak. Er blijft hierdoor weinig collectieve ruimte over op het binnenterrein. Om toch een aangenaam woonklimaat te realiseren blijft de bebouwing en de bestrating licht van kleur en wordt zoveel mogelijk groen geïntroduceerd. De tuingevels zijn informeel van aard, het gevelmetselwerk is licht beige met een platvolle licht beige voeg, de kozijnen zijn geelbeige. Deze kleuren zijn ook toegepast in het bergingengebouw.

Meer informatie over de Pretoriusstraat opvragen

bottom of page