top of page

Platostraat NoM

Rotterdam, Lombarijen

Opdracht:

VvE Platostraat

Coördinatie uitvraag:

Platvorm 31 - Energiesprong

Consortium Nieuwe lijn

Viac, AliusEnergy, biq architecten/KAW, Tsavo, Dubotechniek

 

Medewerkers:

Marcel Berghout, Rick Wessels

 

 

2016

 

terug naar onderzoek

Voor de VvE Platostraat ontwierpen wij een NulopdeMeter (=NoM)-renovatie. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met VIAC installatieadviseurs, DuboTechniek, Alius Energy en Tsavo gebouwmanagement en beantwoordt de uitvraag die Platform 31/Energiesprong in het kader van NoM-oplossingen voor portiekflats van 4 hoog had opgesteld.

De flat dateert uit 1962 en telt 24 relatief kleine appartementen. Hij ligt in de Zenobuurt, in de Rotterdamse wijk Lombardijen. De stedenbouwkundige structuur van de buurt kenmerkt zich door een stempel- en strokenverkaveling met voornamelijk portiekflats en eengezinswoningen. De gevelplastiek van de gebouwen blijft beperkt tot balkons of loggia's, de daken zijn plat. Aan de laagbouw zijn in de loop van de tijd opbouwen met dwarskappen toegevoegd. De Platostraat maakt zelf geen onderdeel uit van een stempel, maar heeft wel een identieke tweelingflat verderop in de straat.

Met NoM voorziet de flat volledig in zijn eigen energiebehoefte. De opwekking gebeurt met zonnepanelen. Daarvoor moet op het dak voldoende ruimte worden gevonden. Tegelijk dient de schil van het gebouw hoogwaardig te worden geïsoleerd. Hoe deze aanpassingen te realiseren zonder het gebouw buiten de strikte stedenbouwkundige orde te plaatsen, dat was de ontwerpopgave voor de Platostraat.

Het ontwerp blijft dicht bij de bestaande architectuur van het gebouw. De gevels worden voorzien van buitengevelisolatie, op de kopgevels afgewerkt met steenstrips, op de langsgevels met krabpleister. De nieuwe kunststof kozijnen hebben op hout gelijkende profielen en zijn voorzien van triple-glas. De noodzakelijke hoeveelheid energie komt van een zonnedak met 288 panelen dat dankzij de geprofileerde dakrand op maaiveld aan het zicht onttrokken is. Nieuwe installaties voor warmteopwekking staan in het souterrain, verticale leidingen en kanalen worden door bestaande leidingschachten gevoerd. In de appartementen zorgt balansventilatie met warmteterugwinning voor een gezond binnenmilieu.

De NoM-renovatie is vrijwel binnen de bestaande envelop ontworpen, met een veilig, comfortabel, onderhoudsarm en energieneutraal gebouw als resultaat: voor de fijnproevers, de warmtevraag ligt onder 20 kWh/m². De netto investering bedraagt € 57.300,-- per woning. Aan onderhoud is een eigenaar-bewoner jaarlijks gemiddeld € 575,-- per woning kwijt.

Meer informatie over de Platostraat opvragen

bottom of page