top of page

29 februari 2024

Den Haag

Verduurzaming van de blikvanger van de Kraayenstein buurt

De VvE van de Kraayenstein Toren aan de Forellendaal in Den Haag heeft op 16 januari met ruime meerderheid gestemd voor de verdere uitwerking van een ingrijpende verduurzaming van het gebouw.
Dit houdt in dat het gebouw qua thermische prestaties op nieuwbouwniveau wordt gebracht door uitwerking van een Zeer Energiezuinig Pakket.
Door deze verduurzaming zal de gevel van het gebouw flink aangepakt worden. biq architecten bv maakt van deze gelegenheid gebruik om de verschijning van het gebouw te verbeteren.

Verduurzaming van de blikvanger van de Kraayenstein buurt

Zoals de naam al zegt is de Kraayenstein Toren een opvallende verschijning in zijn omgeving. Het gebouw vormt samen met de naastgelegen Kraayenstein Hoogbouw een hoogteaccent in de buurt. De Toren is het hoogste punt van dit ensemble en geldt daarmee als herkenningspunt in de omgeving en aanwijspunt voor het ondergelegen Kraayenstein winkelcentrum.

Omdat de weg om de toren heen beweegt en de kopgevel meerdere verspringingen heeft lijkt de gevel van de Toren met zijn omgeving mee te bewegen. Dit levert een bijzondere situatie op waarin de kopgevel de meest interessante gevel van het gebouw wordt. In de nieuwe situatie wordt de geveldynamiek benadrukt door een subtiele golfbeweging in de kopgevel. Deze beweging wordt gemaakt door een patroon van verschillende gevelstrips toe te passen. Daarnaast wordt de eerste verdieping qua gevelbekleding bij de begane grond getrokken waardoor het gebouw een zwaardere plint krijgt.

Na overleg met de klankbordgroep van bewoners is besloten verschillende opties voor de kozijnindeling voor te leggen. De verschillen hiertussen zijn van een afstand niet te zien waardoor aan de bewonerseisen voldaan wordt zonder de uniformiteit van het gevelbeeld in het geding te brengen.
In de komende periode gaat biq het technisch ontwerp verder uitwerken en diverse gebouw- en omgeving gerelateerde onderzoeken uitzetten. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt rekening gehouden met de bewonerseisen en de ontwikkeling van de naastgelegen hoogbouw, die ook in een verduurzamingstraject zit.

bottom of page