top of page

12 december 2023

Den Haag

Rigoureus gebouw met subtiele woningentrees

Op 7 november heeft de VvE Mozartlaan in Den Haag, na een adviestraject met groenoverleven.nu, met grote meerderheid gestemd voor verdere uitwerking van het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP). Dit houdt in dat het gebouw door middel van verschillende maatregelen wordt verduurzaamd, waardoor het gebouw qua thermische eisen op nieuwbouwniveau komt, het wooncomfort wordt verbeterd en de energierekening flink omlaag zal gaan.

Rigoureus gebouw met subtiele woningentrees

biq architecten grijpt deze verduurzaming aan om enkele esthetische kwaliteitsimpulsen door te voeren. Hierbij gebruiken we de bestaande kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt. De rigoureuze en heldere vormentaal van het gebouw blijft behouden en wordt op enkele plekken geaccentueerd door middel van verbijzonderingen.

De galerijgevel is voor de omgeving onzichtbaar weggestopt achter de hoge galerijhekken. De knusse en subtiele woningentrees erachter zijn alleen aan de bewoners voorbehouden. Bij de verduurzaming blijft dit knusse karakter behouden en zijn we op zoek gegaan naar verdere verfijning van de subtiliteit. Nieuwe kunststof kozijnen die op schuiframen lijken, zorgen voor diepteverschillen in het gevelvlak. De waterslag onder het kozijn loopt als gevelband door tot de voordeur. Daarnaast zorgen de toevoeging van een nieuw metselverband en huisnummerbord voor verdere detaillering van de gevel.

In de komende fase zullen wij het ontwerp verder uitwerken richting een Technisch Ontwerp. Keuzes die nog gemaakt moeten worden, kunnen we voorleggen aan een klankbordgroep met enthousiaste eigenaren, die direct na de ALV is opgericht.

bottom of page