top of page

21 maart 2022

Zoetermeer

Omgevingsvergunning voor De Verdwenen Brug!

De omgevingsvergunning is binnen! Daarmee komt de verduurzaming van de woontoren van De Verdwenen Brug aan het Croesinckplein in Zoetermeer een flinke stap dichterbij.

Omgevingsvergunning voor De Verdwenen Brug!

Na een adviestraject met groenoverleven.nu heeft de VvE gekozen voor een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, het zeer energiezuinige pakket (ZEP). Dit maakt dat de VvE gebruik kan maken van subsidies en een lening via het Nationaal Warmtefonds.

Tijdens de renovatie zal de woontoren letterlijk in een nieuwe jas gestoken worden. Dat maakt het mogelijk om de verschijning grondig aan te pakken. Het ontwerp beoogt aan te sluiten bij de onderbouw die in het verleden al een ander uiterlijk heeft gekregen én de omliggende nieuwbouw dat onderdeel is van de herstructurering van Palenstein.

Voor de VvE blijft het niet bij isolerende maatregelen. Voor de toekomstige warmte- en koudevoorziening is de VvE betrokken bij de planvorming van aardgasvrij Palenstein. Samen met De Goede Woning, Zoetermeer, Vestia, Vidomes en de Gemeente Zoetermeer ontwikkelen zij een WKO (warmte-koudeopslag) systeem op wijkniveau.

We kijken ernaar uit alle ambities en het prachtige plan samen met de VvE te realiseren.

bottom of page