top of page

11 april 2024

Zoetermeer

Het wordt prachtig!

We zijn verheugd te delen dat de renovatiewerkzaamheden aan De Verdwenen Brug in Zoetermeer zich in een gevorderd stadium bevinden en de werkzaamheden naar verwachting al voor de zomervakantie zijn afgerond! Deze ambitieuze renovatie tilt de energieprestatie van het gebouw naar het niveau van nieuwbouw en worden grote knelpunten in het onderhoud opgelost. De Verdwenen Brug is een van de eerste VvE’s in Nederland die op een dergelijke ingrijpende wijze wordt verduurzaamd.

Het wordt prachtig!

Met nieuwe kozijnen, buitengevelisolatie en nieuwe hekwerken rondom wordt ook de verschijning van het gebouw flink opgewaardeerd en in lijn gebracht met de omliggende nieuwbouw. De nieuwe uitstraling gaat nu nog schuil achter steigernetten. Die worden straks van boven naar beneden, verdieping voor verdieping verwijderd. Daarna past De Verdwenen Brug -een van de relicten van de wijk- naadloos in zijn geheel vernieuwde omgeving.

De renovatie is mede mogelijk gemaakt door
· een volhardend bestuur, in de persoon van Marcel van Loon, voorzitter van de VvE
· een haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming door groenoverleven.nu
· ruimhartige financiering door het Nationaal Warmtefonds
· subsidies van RVO, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Zoetermeer
· een meer dan gedegen uitvoering door BAM Wonen, en
· een degelijke administratieve directievoering door Alphaplan adviseurs in bouwen

bottom of page