top of page

CPO Hooidrift in uitvoering

Rotterdam

CPO Rotterdam Hooidrift bouwkundige uitwerking uitvoering begeleiding sub office

27 juni 2016

De uitvoering van ons CPO-project aan de Hooidrift in Rotterdam vordert gestaag. De foto verraadt de complexiteit van het project met verschillen in kavelbreedte, verdiepingshoogte en bouwmethodiek. Voor aannemer Bolton is de uitvoering een hele uitdaging. Maar de grote inzet en toewijding waar mee gewerkt wordt, heeft straks ongetwijfeld een fraai resultaat tot gevolg. De eerste woningen worden volgens planning in november van dit jaar opgeleverd.

bottom of page