top of page

CPO Hooidrift

Rotterdam

CPO Rotterdam Hooidrift bouwkundige uitwerking uitvoering begeleiding sub office

23 januari 2015

Van de Vereniging van Opdrachtgevers ontvingen wij opdracht om haar nieuwbouwproject aan de Hooidrift in Rotterdam uit te werken en in de uitvoering te begeleiden.

 

Het project telt 14 kavels. Elke eigenaar heeft een grote mate van vrijheid bij de invulling van zijn kavel. Daardoor is sprake van een grote variëteit in breedten, hoogten en indelingen. Gevelregels, materialen en detaillering zorgen desondanks voor eenheid in de verschijning. Het ontwerp is van SUB Office uit Rotterdam.

 

Wij maken de bestekstukken, coördineren de inbreng van de adviseurs, verzorgen de aanbesteding en voeren directie en toezicht tijdens de uitvoering.

 

Het streven is om na de zomervakantie te beginnen met heien.

bottom of page