top of page

Bossenflats

Zoetermeer

CPO Rotterdam Hooidrift bouwkundige uitwerking uitvoering begeleiding sub office

9 april 2018

Voor De Goede Woning ontwikkelen we een toekomstvisie voor vier galerijflats in Zoetermeer. In totaal gaat het om ruim 900 woningen. Het verschil in beleving van de gebouwen op maaiveld en op afstand staat als thema centraal. Op afstand domineren de lange, bont gekleurde, horizontale lijnen van de galerijen. De beleving op maaiveld wordt bepaald door de dichte gevels van de bergingen en de later aan het gebouw geplakte gebouwentrees waar de inrichting van het maaiveld niet altijd goed op aansluit.

 

Ons voorlopig ontwerp voorziet in de uitbouw van de plinten met nieuwe entrees en een deels nieuw programma met collectieve ruimten en bedrijfsruimten en brengt met een neutrale kleurstelling van de hekwerken rust in het beeld van de bovenbouw. De visie wordt eind 2018 afgerond.

bottom of page