top of page

Kloosterbuuren

Den Haag Moerwijk

Opdracht:

ERA Contour, Zoetermeer

​Aannemer

ERA Contour, Zoetermeer

Constructeur

Ingenieursburo Bartels, Enschede

Ontwerp buitenruimte:

Hans van der Heijden Architect i.s.m. Waterpas

 

Medewerkers:

Theo van de Beek, Marcel Berghout, Hans van der Heijden, Pieter Soetaert, Lidwine Spoormans, Rick Wessels

Fotografie:

Marcel Berghout

 

 

2006-2016

 

terug naar nieuwbouw

Op een voormalige klooster- en schoollocatie in de Haagse woonwijk Moerwijk worden 120 nieuwe woningen gerealiseerd. De verkaveling presenteert zich als een helder bepaalde ruimtelijke eenheid met doorlopende bouwkundige straatwanden. De nieuwe woningen zijn samen met enkele kenmerkende resterende gebouwen uit het kloosterensemble ontwikkeld als gesloten bouwblokken. Alle publieke ruimten hebben een eigen profiel, waardoor steeds eigen karakteristieken ontstaan. Op die manier is het mogelijk om de woonomgeving te differentiëren en de verankering van bestaande gebouwen aan de publieke ruimte te verbeteren.

 

Zoals de resterende kloosterbebouwing de verkaveling inspireert, zo geldt zij ook als inspiratiebron voor de architectuur. Uitgegaan is van een sterke, traditionele woning- bouwarchitectuur. De huizen zien eruit als huizen: het zijn gemetselde volumen met een voordeur, een raam ernaast, een zolderraam en een dak. De gevels worden voorzien van gemetselde versieringen. De goten, hemelwaterafvoeren en metselwerkdecoraties vormen een kroonlijst. Alle gevelkozijnen zijn symmetrisch en hebben verticale verhoudingen. De voordeuren zijn versierd en zijn in een boogvormige metselwerklijst gevat. Waar hoge en lage dakvlakken elkaar raken komen dakhuizen, die door hun massa de twee daken scheiden. Kopgevels hebben een actieve rol in de verkaveling. Gemetselde tuinmuren verbinden de kopgevels en scheiden de achtertuinen van het openbaar gebied. In de tuinmuren zijn poorten naar de achterpaden, garages en bergingen met zadeldaken op een vanzelfsprekende manier opgenomen.

 

Meer informatie over Kloosterbuuren opvragen

bottom of page