top of page

Haags Warmte Initiatief

Den Haag

Opdracht:

Gemeente Den Haag

 

In samenwerking met:

Lenva, Over Morgen, Fakton

 

Medewerkers:

Marcel Berghout, Pieter Soetaert, Paul Voorn, Rick Wessels

 

 

2014-2015

 

terug naar onderzoek

De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De bestaande gebouwenvoorraad moet daar met een CO2-reductie van 40% een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat kan onder andere door aansluiting op een duurzaam warmtenet in combinatie met het verbeteren van de schilisolatie. Een breed opgezet onderzoek moet de haalbaarheid van dit perspectief aantonen.

 

In opdracht van de Gemeente Den Haag nemen wij 10 representatieve woningcomplexen in Den Haag ZuidWest, de Schilderswijk en Mariahoeve onder de loep. Dat doen we in nauwe samenwerking met Lenva, Over Morgen en Fakton. Voor elk complex stellen wij een rendabel isolatiepakket samen, ramen we de kosten en berekenen we de energiebesparing. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om de beeldkwaliteit van de complexen met bescheiden middelen te verhogen.

 

De resultaten van de casestudies worden opgeschaald naar wijkniveau, zodat inzicht ontstaat in de potentiële omvang en exploitatie van het warmtenet. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2015 afgerond.

 

Meer informatie over dit onderzoek opvragen

bottom of page